Home / Health2 /
Like
09:20 03/11/2017

Gặp bạn gái cũ đang đẩy xe rác chàng trai mỉa mai: ''Tưởng lấy chồng đại gia thế nào'' rồi chết ngất khi thấy giám đốc lao tới: 'Sao em cứ thích giúp lao công…

Gặp bạn gái cũ đang đẩy xe rác chàng trai mỉa mai: ''Tưởng lấy chồng đại gia thế nào'' rồi chết ngất khi thấy giám đốc lao tới: 'Sao em cứ thích giúp lao công…